CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN
& TEAMBUILDING SOL EVENT

Lễ Khởi công dự án Lamer 1- Khai trương căn hộ mẫu

Share:

Vừa qua, ngày 19/1/2019 Công ty TNHH Sol event (Sol event) đã tổ chức thành công tốt đẹp sự kiện Lễ Khởi công dự án nhà ở xã hội Lamer 1 – Khai trương căn hộ mẫu của Công ty TNHH Đầu tư Tân Đaị Minh.

Liên hệ tổ chức sự kiện

( Trả lời 24/7 )